Juridisk Argumentasjon

Juridisk Argumentasjon

Om nettstedets opphav


Nettstedet er dannet som arena for juridsik argumentasjon. Meningen er å ta i bruk digitale virkemidler for å utvikle seg selv og andres forståelse retten. Normer eksisterer ikke utenfor tankeverden. Ideene om retten er derfor avgjørende for hvordan og hvorvidt retten eksisterer.  Vi ar alle individer med en egen forståelse av virkeligheten. Vi fortolker rettskildene gjennom våre tankeprosesser. Allikevel er det ofte stor enighet mellom jurister om hvilken betydning rettskildefaktorene får. Dersom det foreligger uenighet er det gjennom juridisk argumentasjon at en kan klare å overbevise om et rettslige standpunkt.


Det legges her til grunn en forskjell mellom å overbevise og overtale. En kan godt klare å overtale om et juridisk standpunkt uten å ta i bruk juridisk argumentasjon. Hans Petter Graver behandler forskjellen i boken Rettsretorikk. Poenget med denne siden er å dyrke den juridiske argumentasjonen. Her håper jeg at nettstedet kan bli et sted hvor man kan utvikle det som Graver kaller for rettsretorikk. Nettstedet er også inspirert av Torsten Eckhoff som gjorde et formidabelt arbeid når han i boken Rettskildelæren tar sikte på å gi en oversikt over hvordan en rettsanvender resonerer når vedkommende tar standpunkt til gjeldende rett. Et håp for nettsidden er å best mulig synlgjøre hva som legges vekt på og hvordan. På den måten kan vi kanskje bidra til en større grad av ærlighet i jussen. Ønsket er å være med å bidra til å utvikle retten på en god måte.

Overskrift 1

overskift2

 


Overskrift 2

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.


Overskrift 3

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

Overskrift
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

epost@juridiskargumentasjon.no

Copyright © Med enerett