Juridisk Argumentasjon

Juridisk Argumentasjon

Beste arguments prinsipp


Rettskildelære (eller juridisk metode) er læren om hvordan man går frem for å fastlegge innholdet av rettsregler og løse konkrete rettsspørsmål. Juridisk metode består av normer for riktig rettslig argumentasjon. Disse prinsippene omtales ofte som rettskildeprinsipper.


Rettskildelære gir veiledning om hva slags argumenter som kan brukes i en diskusjon om et juridisk spørsmål, og hvor stor innbyrdes vekt rettslige argumenter har når de trekker i ulik retning. Rettskildelære er derfor kort sagt læren om hva som er gyldig rettslig argumentasjon (jussleksikon.no).

Avhandlingen 2019

Uredigert versjon

Overskrift

Overskrift 2

Tekst
epost@juridiskargumentasjon.no

Copyright © Med enerett