Juridisk Argumentasjon

Juridisk Argumentasjon

- Beste arguments prinsipp


Visjonen for nettsiden er at innholdet på nettsiden skal kunne angripes hvor sterkere argumenter kan "slå ut" svakere motstridende argumenter. ... Tekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekstTekst tekst tekst

Juridisk Argumentasjon

Hva er det?


Naken ærlighet - fremfor tåkelgging


Her må man ikke blande rettsrettorikk med "kunsten om å overtale". En kan godt klare å overtale noen om et rettslig standpunkt uten å bruke god juridisk argumentasjon. Dette prosjektet handler om å synliggjøre argumentasjonen og hva som vektlegges så klart som mulig. Det vil bli lagt opp til at hvem som helst skal kunne føre argumentasjon i formuet, også anonymt. På den måten skal man kunne prøve argumentenes gyldighet overfor andre eller man kan prøve å finne mangler i argumentasjonsrekkene til andre. 


Overskrift 2

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.


Overskrift 3

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

Overskrift
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

epost@juridiskargumentasjon.no

Copyright © Med enerett