Juridisk Argumentasjon

Juridisk

Argumentasjon

Juridisk Argumentasjon

- Et nettsted basert på beste arguments prinsipp


Visjonen for nettsiden er at innholdet på nettsiden skal kunne angripes og hvor sterkere argumenter kan "slå ut" svakere motstridende argumenter. Med argumentasjon menes argumenter i et vidt perspektiv. Det vil si at alt på nettstedet er gjenstand for motargumentasjon. En bør imidlertid holde seg til den type argumentasjon som er gjeldende for det som kritiseres. Siden dette er et nettsted som handler om juss er det eksempelvis juridisk argumentasjon som gjelder for juridiske spørsmål. Med juridisk argumentasjon menes... 

Rettskildelære

Rettskildelære (eller juridisk metode) er læren om hvordan man går frem for å fastlegge innholdet av rettsregler og løse konkrete rettsspørsmål. Juridisk metode består av normer for riktig rettslig argumentasjon. Disse prinsippene omtales ofte som rettskildeprinsipper.

Rettskildelære gir veiledning om hva slags argumenter som kan brukes i en diskusjon om et juridisk spørsmål, og hvor stor innbyrdes vekt rettslige argumenter har når de trekker i ulik retning. Rettskildelære er derfor kort sagt læren om hva som er gyldig rettslig argumentasjon. (Jusleksikon.no)

Få nyhetsskriv fra

Juridisk Argumentasjon

 
 

Juridisk Argumentasjon

Beste arguments prinsipp


tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst


Overskrift 1

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst


Overskrift 2

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst


Overskrift 3

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

epost@juridiskargumentasjon.no

Copyright © Med enerett